زرند

زرند - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


فاطمه علیزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین شریفی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی پسر تیزهوشان