رباط كريم

رباط كريم - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


رومینا خادمی
ششم دبستان - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
فرزانگان
وانیا باستان پور
ششم دبستان - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
شقایق لطفی کلخوران
ششم دبستان - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
مرضیه موذن
ششم دبستان - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان