دماوند

دماوند - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرحسین آزادوار
ششم دبستان - دماوند
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی