خسروشاه

خسروشاه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


ستایش تربیت خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5561
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
علی بیگ زاده
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4080
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
امیر محمد اتحادی خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5843
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
حسن حسنی لاهیجان
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4892
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
محدثه سیاری بیرامی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5681
 
نمونه دولتي
اسكو_ حجاب
علی صومی خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5864
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
طاها شرقی خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5306
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
علی خاکپور خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4864
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
امین نیکوند
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 6009
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2