بناب

بناب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


کیمیا گل افشان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5108
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
آیلین طباخی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5879
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
الناز سعیدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
علی رضا محمدی جنت
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
فاطمه عالی زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6137
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
نوید فخری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5187
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
علیرضا وحدانی چلقایی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4860
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
علی یزدانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5252
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
سالار هوشمند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4416
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
فاطمه اسدزاده خوشمهر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4667
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
محدثه حسن زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4586
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
عارف حسن زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5374
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
یوسف منعم بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6439
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
آیناز ثقفی اصل
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5895
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
زهرا روحی قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5408
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
کوثر محمدزاده قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5827
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
معین نصیری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
مهدی اسدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5079
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
حسام داداشی حقیقت
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6176
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
محمدرضا عینی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4755
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
وحید تشکر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6588
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
عیسی میزانی کهل
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5886
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
پارسا آذرفردیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5177
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
بهنام عطائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4187
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
زهرا فراوان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5961
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مریم جلیلی نیا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5854
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
ندا بهزاد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5625
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
ثمین حیدرزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6313
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
سمیرا راشدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5985
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
زهرا قاسمی آذر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5138
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
پریا بیرامی قره چپق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5227
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
فاطمه تقوی زاوشتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6024
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
یلدا اسماعیل ساعتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5845
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
کیمیا لطفعلی نجد بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6007
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
الهه میرزائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5564
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مهسا قلی زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4807
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
شکیبا صبور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5378
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
صبا نورانیان دلیر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6138
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
نگین بصیری پسیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4984
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
صفا رهبری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6089
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
کوثر مصدق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4851
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مهسا دیبائی اصل
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5050
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
صفا عبدالجباری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6167
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
الهام کبیری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4742
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
محمد مطلوبی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5970
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
آیدین میرزائی خانه برق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5302
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
هادی حسن نژاد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5122
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
امیررضا علیزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5080
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
امیرحسین سلمان نیا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4748
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
مهدی امامی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5030
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
محمدرضا صمدنژاد قره چپق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4536
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
امیرحسین قاسمی آذر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5337
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
علی خیری آلقو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4815
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
عرفان بقالی فکور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5690
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
علی طالعی جوادحصاری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4737
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
بابک احمدزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4775
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
امیرسالار زین العابدین پور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4186
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
محمد یزدانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4731
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
رضا وجدی کلتپه
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4373
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
فرزین علی وند بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4095
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
بهنام جهانگیری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5094
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
سعید عابداکرم
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5783
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر