نجف آباد

نجف آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


نگار شتابی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6445
 
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان