نجف آباد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی نجف آباد سال 97


نگار شتابی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6445
 
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان