خرمشهر

خرمشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


تارا روشنی
نهم - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 5335
 
تيزهوشان
آبادان_ فرزانگان