قائميه

قائميه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمد رستمی آقاجری
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 6265
 
نمونه دولتي
قائميه_ سعادت
هانیه نجفی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 6305
 
نمونه دولتي
قائميه_ بانوسلامی
زهرا حضرتی یادکوری
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 6266
 
نمونه دولتي
قائميه_ بانوسلامی
علی حسنی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 4624
 
نمونه دولتي
قائميه_ سعادت