شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


آرتمیس تقی لو
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6195
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
امیرحسین حسینی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4497
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
یگانه عراقی محمود جق
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5165
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
امیر عباس کلانتری
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4938
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
آناهیتا غبرائی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4509
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
پرنیان ستایش فر
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5909
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
آرمین صفایی نژاد
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4281
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم