كيان

كيان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


زهرا علیدوستی
نهم - كيان
میانگین تراز کانونی: 6250
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد