بن

بن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


غزال دهقانی
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
یلدا اکبری
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 5969
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
سینا سلطانی پور
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 4833
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل