مشهد

مشهد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


ملیکا جعفری زرمهری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5916
 
تيزهوشان
مشهد_ فزرانگان 4
ارشیا آذرلی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4890
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
آرشا خالقی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6713
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
میلاد دهقان نیری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5239
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مبين
علیرضا شهمیری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6761
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
سهیل عرفانی خراسانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6072
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
مرتضی شکوهی فر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5705
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
مبینا مطلبی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5918
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
یگانه شایان صدر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5245
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
محدثه نقدبیشی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5836
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
سیده ملیکا موسوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5992
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
آیدا حقیقت نیا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6450
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
سیدمحمدفواد نقوی شیخ الاسلامی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5481
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
شایان بختیاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5196
 
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
فاطمه سلیمانی منش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6266
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
سارا پرداختی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5776
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
نگین ایمان دار
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6141
 
تيزهوشان
مشهد_ المهدي
پدرام محسنی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5359
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي صادقي
ناصر میرشاهی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6228
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
علی بیداد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5506
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد4
علیرضا سهند رادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5804
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
سینا نداف فیض آبادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6135
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
کیهان کاشف علیپور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5604
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
سیدمهدی تفقد علویه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6037
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
سیدامیرحسین سلطانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
سجاد یوسف زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4617
 
تيزهوشان
مشهد_ دارالفنون
عرفان صدر بزاز
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5642
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
آیدا عباس پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5444
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
مبینا توانا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6142
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
الهه عجم
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6619
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
مهلا مرادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5063
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرميتا مصلي نژاد
بهاره خالق وردی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5475
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
مهسا نصیری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5070
 
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه6
ابوالفضل متقیان راد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5912
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
علیرضا درویش کاخکی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5574
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
محمد خسروی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5092
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
سیده بهار منزوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6071
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
فاطمه مریدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5792
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
کیارش رضایی فرسنگی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5453
 
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
آیه مرادی کندری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5374
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
نجمه ولی پور کوچه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5253
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
محمدحسین صالحی کوبایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6307
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
محمدعلی رجائی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5640
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مبين
محمد جناقی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6369
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد4
عرفان عابدیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5052
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي صادقي
زهرا صبور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4357
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
غزاله رمضانی دربند
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5977
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
علی غفارپور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5583
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
مریم حسن زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5874
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان
امیرمهدی آذری بخش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6288
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
کیمیا صادری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6514
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
زهرا مینوسپهر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5916
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
زهرا مقتدایی فر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6294
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
سیده زهرا رضویان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5115
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
مائده قدس ازغدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5743
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
هلیا قوامی صبوری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6105
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
روژین ابوطالبی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5876
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
مریم ربانی جلالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6188
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
الناز نام آور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5140
 
تيزهوشان
مشهد_ فزرانگان 4
سحر سروری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5617
 
نمونه دولتي
مشهد_ مطهري
یاسمین سلطانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6457
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
نگار مسگرپور طوسی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6162
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
علی بکائی جوپاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6052
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
ایمان عبدالهی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5911
 
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
اشکان باسری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5255
 
نمونه دولتي
مشهد_ مبين
محمد موحد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6411
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
زینب محمدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4750
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام ابیها
الهام وطن دوست
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6411
 
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه 1
پارسا طالب
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6162
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
علی رحمانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5723
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
آرش همایونی فر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4959
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي صادقي
محمدامین مقدسی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي صادقي
محمدرضا هجرتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
عرفان نصرآبادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4476
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
مهدی ارباب
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5135
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
علی کدخدایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5614
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد4
رقیه شامحمدی قهساره
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5608
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
عسل تاریخ چی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5905
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرميتا مصلي نژاد
مینا ملکوتی سمنانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6020
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
یاسمن قراگوزلو
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6637
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
ریحانه سادات حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5992
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
نوید عالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
آرمین عدالتیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5261
 
نمونه دولتي
مشهد_ مبين
ابوالفضل جعفری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4254
 
نمونه دولتي
مشهد_ آينده سازان
نگار عالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5028
 
تيزهوشان
مشهد_ علامه طباطبايي
ساجده کراچیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6471
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
نیکتا دانش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6255
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
مهدیه فتاح زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ ناحیه 4
پرنیان فدائی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
ندا سلیمانیان زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5133
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ ناحیه 4
نسیم کاظمی اسکویی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5389
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
حنانه منزل آبادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4986
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
زینب ایمانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5348
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ ناحیه 4
زهرا نسیمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5312
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
کیمیا کامل نیا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5894
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
هلیا زنگوئی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6386
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
هیوا ربیع النجاه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6022
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی الزهرا
روژان ریاحی زنجانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6802
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
محدثه عماری الهیاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5844
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
ریحانه شکری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4802
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
یاسمن بیات
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6127
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
یگانه مرآتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4762
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
آیدا خسروی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5372
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
ساینا طاهری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5276
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
دیبا سادات هاشمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5959
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 5 (فاتح)
فاطمه پاکیزه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5563
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
صبا فرجی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6604
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
ستاره طلائیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6099
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
غزل فخار
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5378
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
مریم حیات بخش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6534
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
پرنیان بهجتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5699
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
سیما سادات حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6475
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
یاسمن طالبی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5943
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 5 (فاتح)
شمیم گل محمدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6134
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
یلدا رازقی استاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4824
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
هلیا رسولی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه 1
الزا امیری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5950
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
سیده بهار مجتبوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6072
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
محدثه نوری سلامتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6392
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
نیلوفر کاظم زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6451
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
آیدا تولائی راد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6361
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
مهدیه ظریف صادقیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5398
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ ناحیه 4
مریم پوراحمدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5780
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
تکتم نوروزی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5647
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
حسنا حسین زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5923
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
آی نور کاظم پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6046
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
نیلوفر کاظمی مهرجردی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5566
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
نگار اقبالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5111
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
زهرا نجاتی یزدی زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6261
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
فاطمه آقایی نژاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5997
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
پری ناز مدنی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6111
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
فریدا قادی پاشا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5817
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
مبینا یکه خوانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5828
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
مریم صفوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
ملیکا مهاجر کوهستانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6341
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
مینو نوروزی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 3821
 
تيزهوشان
مشهد_ فزرانگان 4
ساینا آذرفر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4903
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
عارفه محمد پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5304
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
مهلا نصیری سام
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6244
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
شمیسا اسدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6262
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
زهرا قاسمیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5496
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ
تهمینه قبادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5642
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
شادی شیرازیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6257
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
ملیکا پناهی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5966
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
سمیه چنارانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
بهاره احمدیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6062
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
بیتا رسولی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6471
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
سحر کدخدا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5107
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
آیلار خالقی اردبیلی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5193
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
اسما پهلوان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4922
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
نگین موسوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5839
 
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه6
سحر شفیعی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5399
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
عارفه شاه حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5974
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
هستی صمدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5944
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
کیمیا مهرگان پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6163
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
صبا عطارزاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5479
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6