دهدشت

دهدشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سیامک حق نگهدار
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6256
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
علی دانشور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4196
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
بهناز فتحی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6363
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سینا رسمی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6869
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مهدی خاضعی نسب
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6038
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
ریحانه خشنودی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6572
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
زهرا نظریان فر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6539
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
محمدحسن تراب
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6654
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
آرمین شیروانی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5934
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیده آزیتا آذرشب
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6534
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه مشتاقی فر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5785
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
پوریا نیکویی زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6187
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
احمدرضا پسندیده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6569
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فرج اله عزیزی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6086
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
بابک درخشنده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5620
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
علی شریف زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6165
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
اشکان پیوسته گر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5853
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
امیرحسین بهادران
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5562
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
آریان افروز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
حمیدرضا حمیدی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6334
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سیده مینا رضویان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5756
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
میلاد راوندی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
طاها پناهنده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6184
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدامیرحسین بهزادی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5028
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیده فاطمه گنجی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5366
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
یاسین صفاری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5463
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدمحمد کشاورز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5671
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مصطفی طاهری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5124
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
امین رضا رادی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6496
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
پژمان آرویش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
آناهید سلیمانی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5457
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فرید حق پناه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4859
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
اطلس نیکدارشد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5032
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مبینا دیماد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
زهرا علوی تبار
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4766
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
نرگس جنتی فرد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4962
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
سیده یاسمن سعادت
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4668
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
پری ماه نعمتی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5441
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
حسن نیک فرجام
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4837
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
فرزانه عطانسب
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4630
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
پردیس رسای
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5047
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
امیررضا جلیل پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5707
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
محمد اسفرم
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4901
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
زینب حقانی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
حامد روکش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6351
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدمحمدرضا نجابتی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6590
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
زهرا تیربند
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4540
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
مهدی سعیدی سوق
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5352
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
مجتبی آرمند
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6840
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مهتاب پالیز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4768
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
شکیلا وحیدی نیا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5620
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه لشکری پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6868
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
یاسمن غفوری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6914
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سیده نازی جلال مقدم
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5147
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
حمیدرضا شفائی دوک
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4287
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
امیررضا بهزادزاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5654
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدحمیدرضا محسنی راد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6141
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
نازنین تیبا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4570
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده