زارچ

زارچ - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدصادق فتاحی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 6463
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1