سقز

سقز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


باربد محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 7024
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
محمدسینا سعیدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5818
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
اشکان علی پناه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5992
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
فرزانه محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4897
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
بابک گنجی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5800
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
سید کیهان حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5917
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
پارسا درافشان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5131
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
آرینا فرامرزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5280
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ندا کرمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4499
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آرمان توپچی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6078
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
آرش اسلامی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4473
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
مهری احمدزاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4908
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ارشیا طلوعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5974
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
پارسا کامیاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5396
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
ثنا سعیدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5722
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
هورام فتاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5092
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
هستی فغفوری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5013
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سارینا قاسمی نژاد
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4489
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
احسان خدارحم
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
فضیلت دونداری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4972
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
پرستو محمودی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5351
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مینو طالعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5095
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
میلاد عبدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5455
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آروین عارفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5252
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
کارو اعتمادپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5496
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سینا مکری بابامیری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5445
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
فریبا عزیزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مبینا ابراهیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4932
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
فرزین شریفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5316
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
پریا فیضی سرتکلتو
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5859
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کامبیز جمال زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5464
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سیده روژین سیدی سولاکان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4815
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمدمعراج اباذری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6031
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
شکیلا فتحی خورده لوکی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4813
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
دریا بادسار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5298
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
الهام حاجی احمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4340
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ویدا محمودی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4579
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
لادن حسنی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4293
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آرمین مقبلی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5534
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
مهدیه حسن پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4661
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شروین دارائی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5271
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
نگین رحیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6608
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ایمان کریمیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4850
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سپیده محمودزاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4725
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مائده گلمحمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5484
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
اسرا حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5679
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
فائزه ریحانی سقزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5439
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سمیرا دهقانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5381
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
نارین سلیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5626
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
فواد عزیزی جان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4220
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پریا فیضی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4666
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
زانکو اردلان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5265
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
ژیار رحیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5191
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
مهسا علی زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5175
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا