آق‌قلا

آق‌قلا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


ساجده کمی
نهم - آق‌قلا
میانگین تراز کانونی: 4983
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
متین توکلی
نهم - آق‌قلا
میانگین تراز کانونی: 4011
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
عادل بدراقی
نهم - آق‌قلا
میانگین تراز کانونی: 4443
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي