دالاهو

دالاهو - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدرضا افضلی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4868
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ شهیدبهشتی
هستی سلطانی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5579
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ استعداد درخشان فرزانگان
سپهر حسینی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4806
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
آرین محمودی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4478
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
پارسا نظری
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5128
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ شهیدبهشتی
ساغر کرمی درویتی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5270
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ استعداد درخشان فرزانگان