سرپل ذهاب

سرپل ذهاب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


کیهان بابایی
نهم - سرپل ذهاب
میانگین تراز کانونی: 5207
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی