اسلام آبادغرب

اسلام آبادغرب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


فاطمه حاتمی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5978
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ استعداد درخشان فرزانگان
ارین درویشی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6153
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ شهیدبهشتی
امیررضا شاه محمدی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6192
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ شهیدبهشتی
رضا خسروابادی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4390
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
آرمین درویشی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6081
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ شهیدبهشتی
محمدمهدی باوندپوری
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4131
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
امیررضا پرموزه
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
فاطمه فرخی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5827
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ استعداد درخشان فرزانگان
متین محمدی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5683
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ شهیدبهشتی