دورود

دورود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


امیر رضا بهلولی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
محمدمهدی جمشیدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5036
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
فائزه قایدرحمت
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5828
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
سارینا چگنی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4556
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
پویا رازانی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4992
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
سعیده پرنیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4416
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
محنا سالاروند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5335
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)