قلعه گنج

قلعه گنج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمد مهدی ماندگاری کهنی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 4723
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی