كهنوج

كهنوج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


احسان محمودی
نهم - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 3827
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
علی اضغر عمرانی دهکهان
نهم - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 4168
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی