زرند

زرند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


فاطمه محمدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6359
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
ریحانه عسکرزاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5948
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
زهرا نخعی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5806
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان
نجمه خدائی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5393
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فرزانه عربپور
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5909
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
فاطمه السادات عمرانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5862
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت