اهر

اهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


امیرحسین پویا
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 7173
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
پرهام ساقی
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6347
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
امیررضا ملکی شیشه
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6569
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
میر مهران موسوی نژاد
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6222
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
قوانین نیوتن از فیزیک 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی