سلماس

سلماس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


امیرمهدی مرادزاده
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5059
 
تيزهوشان
سلماس_ شهيد بهشتي
زهرا یوسفی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 6254
 
تيزهوشان
سلماس_ فرزانگان
حنانه رحیمی سوره
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5366
 
تيزهوشان
سلماس_ فرزانگان
سرور مالکی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 7233
 
تيزهوشان
سلماس_ فرزانگان
آیلین فرج پور قره قشلاقی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5776
 
تيزهوشان
سلماس_ فرزانگان
فاطمه خیری سلطان احمدی
ششم دبستان - سلماس
میانگین تراز کانونی: 6671
 
تيزهوشان
سلماس_ فرزانگان