زرين شهر

زرين شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


محمدصدرا رجائی ریزی
ششم دبستان - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 6278
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
عارف حسین پور
ششم دبستان - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 6127
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
درسا رضائی
ششم دبستان - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 6523
 
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
ثمین عابدینی ریزی
ششم دبستان - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 6278
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین 2