عباس آباد

عباس آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


روژان آهنگریان
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5572
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ معراج
حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی