مهريز

مهريز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


فاطمه السادات مفیدیان
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6733
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان