زارچ

زارچ - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


الهام شریفی
ششم دبستان - زارچ
میانگین تراز کانونی: 7012
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
محمدرضا ترابی زارچی
ششم دبستان - زارچ
میانگین تراز کانونی: 6630
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمدحسین دادگستر
ششم دبستان - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5161
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی