كردكوي

كردكوي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


ابوالفضل تیرگر
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 7172
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيدبهشتي
نیما تبرائی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5936
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
یاسر داودی
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 7058
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي