دورود

دورود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


اسراء بهلولی
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 6264
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
آریا لیریائی
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 5860
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
محمدامین اسلامی
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 5308
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی