خرم آباد

خرم آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


سید محمد صالح ابراهیمی ده پیری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5589
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
سارینا ملکی فرد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6943
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
محمد حسین آرمین
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7056
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
امیر حسین احمدی چگنی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6748
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
ستایش خوشگو
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6740
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
نیوشا صادقی نژاد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7269
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فاطیما ایمانی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6940
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فاطمه سلیمانی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6082
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیررضا دالوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6111
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
زهرا صحرائی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6650
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
نگار نظرزاده
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5747
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فاطمه شاکرمی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6090
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیر علی ناظری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6899
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
ثناء سبزی زاده
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6648
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
تارا درویشی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6620
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
آروین قائدرحمتی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6420
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
پانیذ فیضی نژاد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6011
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
آریانا آزادی چگنی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6263
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
نرگس کرم پوری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5937
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
بیتا چکین
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7051
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان