تهران

تهران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


عرشیا سلمانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6571
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
سجاد شاه بختی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 10
پرهام تاکی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
نرمین گرانمایه
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ شهيد بينايي - منطقه 15