شهرك سهند

شهرك سهند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


لیلا طالبی برمس
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 6520
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :90
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
پوریا شکوری
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
اسكو_ المهدی اسکو
فرزاد اسدی
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری