ميانه

ميانه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


آرش ابراهیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
ائلمان فرد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
غزل محمدیان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
آیناز محمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
مهدی ابراهیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
مهدیس رضوانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
فاطمه رضائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
امیررضا مقدمی کهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سایان مایلی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
پویا بخشی شیراز
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سید حسین میر عظیمی ترکی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
رضا میانجی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5060
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
نگار پنبه
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6404
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
امیر حسین نجفی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4967
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محمد مهدی پاکدل
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5695
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
شادی نوری باغجقاز
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5713
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
علیرضا نصیرزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5474
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
هانیه قلی پور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5113
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
علی یعقوبی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5230
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
زهرا موسوی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5377
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
پوریا اصلانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5681
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سمانه شکوری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5786
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
رومینا زنجانی میانجی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5677
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مهسا میانجی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5260
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا عارف پور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5169
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
ثنا سالم
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5972
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
سانای شکوری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4999
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مبینا مطهری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5421
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
امیر حسین قره داغی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4834
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر رادمنش
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4993
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
پیام پازانی النجارقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5184
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
اسماء محرمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5142
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا اسماعیل زاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4941
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محسن لطفی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5794
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محمد محمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4940
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
معصومه قره داغی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5518
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مریم نجفی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5314
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
ملیکا علیزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4038
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
امیر محمد قلی پور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محدثه اصغرزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4988
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
آیلار نجفی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4495
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمد امین سیمین فر
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5348
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیررضا اخوان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4262
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
فاطمه کلانتری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4963
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
آیدا محمد نژاد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5253
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
فاطمه حاجی زاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4854
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
سینا شیخ الاسلامی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5027
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
حامد جعفری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4948
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
علیرضا خانمحمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4467
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محسن سلیمانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4445
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
طاها خرده فروش
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4829
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
علی حامدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
علیرضا محمد خانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5070
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محمدامین ابراهیمی آوینی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4511
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محمد حسن ایدری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5719
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محم حسین ایدری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5248
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
کیمیا فرزام نیا
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4842
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
عرفان صلاتی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4888
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
رضا میرزائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5492
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
فاطمه غفاری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5569
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
الهه خالقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
شادی عبداللهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5288
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مائده اصغری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5025
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمد عرفان طاهری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5010
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
معصومه زمانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5088
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
آیلین پاسبانی بنفشه درق
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5547
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
معصومه رستمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5275
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
نیوشا علی زاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5353
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
سارا جباری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
احسان محمدی اوچموش
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4850
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سهند شاهمحمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5362
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسین علیزاده آمیر آباد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4671
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سیده نازنین اصغری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5317
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مریم خدمتی زرنجین
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4463
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
نگین جباری مقدم
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4939
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
سانیا اکبری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4489
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا سلمانی کوهستانق
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5433
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
انیس شقاقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6210
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا بخشی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4515
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
آیدا ایرانپور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4642
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا مسعودی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4712
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
جواد احدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4398
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیرحسین مشایخی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4071
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
ملیکا نائیبی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4813
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مبینا وحید نیا
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4758
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مهشاد قاسمی فر
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5124
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
یگانه بابائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4868
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا رحیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4929
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
هومن فاتحی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4777
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
زهرا لطفی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4652
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
آیناز رحمانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4469
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
فائزه دلیرارزنق
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4655
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مهدی قاسمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4812
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
اسماء نوروزی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6006
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت