شوط

شوط - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


صفا رحیم پور
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
ماكو_ لعيا