قره‌ضياءالدين

قره‌ضياءالدين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


بهنام اکبری نعلبندی
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 6825
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
محمد زاهدی
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي