شهرضا

شهرضا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فاطمه محمدزاده
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
اصفهان_ زندی زاده
امیرحسین فردوسیان
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6637
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای