ارسنجان

ارسنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


علی محمد زارعی
نهم - ارسنجان
میانگین تراز کانونی: 6528
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4