قائم شهر

قائم شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


هانیه الزهرا بوداغی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6330
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
پریا فغانی اسکندرکلائی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
شقایق غفاری خنار
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 4430
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
نونا فلاح نژاد
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6715
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
سروش تاجی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
ساینا جوادیان
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
مریم معصومی خطیر
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
روشنک عاشوری تلوکی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6809
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
علیرضا شریفی کلاریجانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
صادق فقیه علی آبادی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
محمدمهدی غلامی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
امیر علی فلاحی پرچیکلا
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
سوگند قنبری تلوکی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5818
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
محمد رشید رحیم پور
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6485
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
حمید رضا رفیعی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5275
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
امیرحسین جمالی اترگله
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6246
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
سید امیر حسین کریمی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5462
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
ثمین اولادی عباس آبادی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6408
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
مریلا سلیمانی بشلی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6349
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
پدرام حمزه قاسم خیلی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
شایان اعظمی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 4407
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
سید پویا موسوی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5787
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
پوریا دانش
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6101
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
محمد رضا صنعتی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5719
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
محمدرضا اکبرزاده
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5872
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
مهراب رستمی قادی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5677
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
سینا احمدی قادیکلائی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6217
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
شنتیا رستگار
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
ارین ازاد جو طبری
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
امیررضا یوسفی کرچنگی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5757
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
سیدمهدی ادیانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6146
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
رضا مقتدائی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6354
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
بهراد بهارلو
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5748
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
ساجده حق پرست
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
پارسا زارع چمازکتی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5315
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
محمد غریب
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5522
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
خدیجه مرادیان کوچک سرائی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5165
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
مینا اسکندری نجارکلائی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 4157
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه