حاجي آباد

حاجي آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهدی حاجی زاده
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بندرعباس_ جامعه الصادق
قضیه تقسیم از ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
دوازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری