بندر ديلم

بندر ديلم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


پریماه قایدی
نهم - بندر ديلم
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
بندر گناوه_ فرزانگان