فرخ شهر

فرخ شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهدی مومنی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :144
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
صادق کریمی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6571
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
محمد رضا لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
ملیکا معتمدی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
محمدرضا کاووسی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4938
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
احمدرضا حقیقتیان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5142
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
فاطمه لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6063
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
فائزه لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5969
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
سحر صفری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6119
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
محمد حسین کریمی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4962
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی