زارچ

زارچ - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمدیوسف صفری زارچ
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
حمیدرضا آساش
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی