دهگلان

دهگلان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


آتنا عزتی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
دهگلان_ پروین اعتصامی