بندرگز

بندرگز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سیدامیر رضا موسوی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 6626
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
بندرگز_ بشارتی