دالاهو

دالاهو - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


نسرین شاه حسینی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی گلچین
نیما نجفیان
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
محمد معین محمدی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی