سرپل ذهاب

سرپل ذهاب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سینا عظیمی
نهم - سرپل ذهاب
میانگین تراز کانونی: 4503
 
نمونه دولتي
سرپل ذهاب_ نمونه دولتی معلم