نورآباد

نورآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


نیما نورعلی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
امیر ملکی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی